Залізодефіцитні стани, латентний дефіцит заліза та залізодефіцитна анемія є медичною та соціально-економічною проблемою, оскільки від них потерпають діти, підлітки, жінки репродуктивного віку, вагітні, породіллі, різні категорії хворих в акушерсько-гінекологічній, педіатричній та терапевтичній клініці.

Розвиток дефіциту заліза в організмі відбувається за певними стадіями:

 • Стадія предлатентного дефіциту заліза;
 • Стадія латентного дефіциту заліза;
 • Залізодефіцитна анемія

Прояви залізодефіцитних станів.

Предлатентна стадія:

 • клінічних проявів немає;
 • показники крові в нормі;
 • виснаження тканинних запасів заліза;
 • підвищення параметрів абсорбції заліза в кишечнику (за даними радіологічних досліджень).

Латентна стадія:

 • клінічна картина обумовлена сидеропенічним синдромом і трофічними порушеннями;
 • показники крові змінені мало;
 • дефіцит заліза в тканинах та зменшення його транспортного пулу.

Залізодефіцитна анемія:

 • істотні порушення параметрів заліза в крові;
 • клініка загальноанемічних симптомів та сидеропенічного синдрому;
 • гіпохромная мікроцітарная анемія.

Експертами ВООЗ залізодефіцитна анемія була віднесена до третьої за важливістю серед хвороб, пов’язаних з дефіцитом харчування. Ця патологія викликана однією з провідних причин розладів здоров’я, яка посідає дев’яте місце за значимістю, а також однією з причин смерті.

Клінічне значення залізодефіцитних станів, а особливо залізодефіцитних анемій обумовлено порушенням ряду біохімічних процесів, що сприяє розвитку або погіршує перебіг багатьох захворювань у дітей і створює так званий несприятливий “преморбідний фон” перш за все у дітей раннього віку.

Максимально такий “преморбідний фон” простежується при гострих бронхолегеневих і кишкових захворюваннях. Навіть в стадії латентного дефіциту заліза відбувається ослаблення імунітету. Пригнічується продукція а-інтеферонів, знижується вміст інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-2, відбуваються зміни в гуморальній ланці імунітету (незавершеність фагоцитозу та ін.).

Тривалий дефіцит заліза призводить до наступного:

 • затримці нервово-психічного і фізичного розвитку;
 • зміні в емоційній сфері;
 • затримці статевого розвитку;
 • синдрому хронічної втоми;
 • зміні в імунному статусі;
 • дискординації роботи ендокринних залоз та нервової системи;
 • погіршенню роботи ССС і шлунково-кишкового тракту;
 • збільшенню абсорбції важких металів.

У результаті гемічної гіпоксемії на фоні пригнічення активності ферментів тканинного дихання прогресують дистрофічні процеси в тканинах.

За даними літератури, є певний зв’язок між залізодефіцитною анемією, перенесеною в ранньому віці, та уповільненням психомоторного та інтелектуального розвитку.

Таке становище було доведено в багатопрофільних контрольованих дослідженнях з тривалим катамнезом. Причому, незважаючи на лікування та корекцію дефіциту заліза, ці порушення зберігаються довго.

Отже, залізодефіцитні стани у перші роки життя, коли відбувається найінтенсивніший ментальний та психомоторний розвиток, є важливою проблемою, оскільки залишають тривалі наслідки та можуть безповоротно впливати на когнітивні функції дитини.

Найбільш суттєвий прояв залізодефіцитних станів є залізодефіцитна анемія.
Про залізодефіцитну анемію буде викладено в наступній статті.

Література: Педіатрія. В.В. Бережний. Київ. 2013 рік.