Лікування системного червоного вовчака

Лікування системного червоного вовчака

Лікування хворих на СЧВ повинно підбиратися кожній дитині окремо в залежності від характеру перебігу, активності запального процесу та клінічно-морфологічних уражень органів та систем. На початку лікування лікар повинен налагодити тісний контакт з батьками хворого та...
Системний червоний вовчак (етіологія, патогенез, клініка, діагностика)

Системний червоний вовчак (етіологія, патогенез, клініка, діагностика)

Системний червоний вовчак – системне дифузне захворювання сполучної тканини невідомої етіології, яке виникає на основі генетично обумовленої недосконалості імунорегуляторних процесів, характеризується гіперпродукцією широкого спектру органонеспецифічних...
Лікування хронічного гастродуоденіту у дітей

Лікування хронічного гастродуоденіту у дітей

Складність і багатогранність патогенетичних механізмів хронічного гастродуоденіту (ХГД) у дітей, високий ризик хронізації і тяжкого перебігу захворювання, диктують необхідність проведення комплексного й етапного лікування, яке включає створення фізичного і...
Хронічний гастродуоденіт у дітей

Хронічний гастродуоденіт у дітей

Хронічний гастродуоденіт (ХГД) – хронічне поліетіологічне, екозалежне, мультифакторіальне, рецидивуюче захворювання запального характеру, яке супроводжується неспецифічною структурною перебудовою слизової оболонки та залозистого апарату шлунку і дванадцятипалої...
Лікування дисметаболічної нефропатії

Лікування дисметаболічної нефропатії

В основі лікування дисметаболічної нефропатії лежить регулярне до­тримання дієти, яка включає раціональне змішане харчування, залежно від типу кристалурії і виключає функціональне навантаження для ак­тивної частини нефрону – тубулярного апарату. Для збільшення...
Дисметаболічна нефропатія

Дисметаболічна нефропатія

Дисметаболічна нефропатія – це група захворювань, що характеризується інтерстиціальним процесом в нирках внаслідок порушення обміну речовин. В практиці педіатра, сімейного лікаря частіше зустрічається синонім цього слова – сечосольовий діатез. Поява солей...