Лікування хронічного гастродуоденіту у дітей

Лікування хронічного гастродуоденіту у дітей

Складність і багатогранність патогенетичних механізмів хронічного гастродуоденіту (ХГД) у дітей, високий ризик хронізації і тяжкого перебігу захворювання, диктують необхідність проведення комплексного й етапного лікування, яке включає створення фізичного і...
Хронічний гастродуоденіт у дітей

Хронічний гастродуоденіт у дітей

Хронічний гастродуоденіт (ХГД) – хронічне поліетіологічне, екозалежне, мультифакторіальне, рецидивуюче захворювання запального характеру, яке супроводжується неспецифічною структурною перебудовою слизової оболонки та залозистого апарату шлунку і дванадцятипалої...
Лікування дисметаболічної нефропатії

Лікування дисметаболічної нефропатії

В основі лікування дисметаболічної нефропатії лежить регулярне до­тримання дієти, яка включає раціональне змішане харчування, залежно від типу кристалурії і виключає функціональне навантаження для ак­тивної частини нефрону – тубулярного апарату. Для збільшення...
Дисметаболічна нефропатія

Дисметаболічна нефропатія

Дисметаболічна нефропатія – це група захворювань, що характеризується інтерстиціальним процесом в нирках внаслідок порушення обміну речовин. В практиці педіатра, сімейного лікаря частіше зустрічається синонім цього слова – сечосольовий діатез. Поява солей...
Лікування залізодефіцитної анемії у дітей

Лікування залізодефіцитної анемії у дітей

Відповідно Наказу МОЗ України від 10.01.05 №5 “Протокол лікування залізодефіцитної анемії у дітей” призначення препаратів заліза при рівні гемоглобіну, 100г/л і вище – не показано. Корекція дефіциту заліза при залізодефіцитному стані (ЗДС)...
Гіпербілірубінемія новонароджених

Гіпербілірубінемія новонароджених

У новонароджених, на відміну від дітей інших вікових груп, некон‘югована гіпербілірубінемія найчастіше є проявом функціональної незрілості печінки. Ця так звана фізіологічна жовтяниця є звичайним станом, однак часто на її тлі виникають численні патологічні стани, які...
123